Διαπαιδαγώγηση : χρήσιμες πληροφορίες για γονείς, εκπαιδευτικούς και για κάθε άνθρωπο
 
Τίτλος:Διαπαιδαγώγηση : χρήσιμες πληροφορίες για γονείς, εκπαιδευτικούς και για κάθε άνθρωπο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ηνωμένο Βασίλειο
Τίτλος:Διαπαιδαγώγηση : χρήσιμες πληροφορίες για γονείς, εκπαιδευτικούς και για κάθε άνθρωπο
Τίτλος Κλειδί:Διαπαιδαγώγηση
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:1988-
Δημοσίευση:Αθήνα : Κων/νος Τσιμπούκης, 1988-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ηνωμένο Βασίλειο
Σημειώσεις:Μηνιαία 1988-
Θέματα:Παιδιά--Διαπαιδαγώγηση--Εφημερίδες
Παιδιά--Αγωγή--Εφημερίδες
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη - Βόλος
1991
τόμος 35
1992
τόμος 47
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου