Δελτίον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
 
Τίτλος:Δελτίον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Υπουργ. Εκκλ. Δημοσ. Εκπαιδ.
ISSN:1107-1184
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Τίτλος Κλειδί:Δελτίον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Υπουργ. Εκκλ. Δημοσ. Εκπαιδ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείον Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Δημοσίευση:Αθήναι : Υπουργείον Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, 1915-1924
ISSN:1107-1184
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
DDC Ταξινόμηση:370
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1919 1920 Πλήρης
Μέλος Δικτύου