Νέα Πολιτική : πολιτική, επιστήμαι, τέχναι
 
Τίτλος:Νέα Πολιτική : πολιτική, επιστήμαι, τέχναι
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Νέα Πολιτική : πολιτική, επιστήμαι, τέχναι
Δημοσίευση:Αθήναι : Ι.Τουρνάκης, [1923-1924 , 1937-1940]
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 24 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Περίοδος Α΄ Έτος Α΄ τχ.1 (Ιαν.1923)- τχ.19(Ιουλ.1924).
Περίοδος Β΄τ.1.τχ.1 (Ιαν.1937)- τχ.10-12(Δεκ.1940)
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1937 1940 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
1937
τόμος 0
1940 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1939
τεύχος 9-10
1939
τεύχος 9-10
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1923 1940 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1938 1938 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1937 1940 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1937
τόμος 1
1940
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας
1976 1982 Ελλιπής