Νέα Πολιτική : πολιτική, επιστήμαι, τέχναι
 
Τίτλος:Νέα Πολιτική : πολιτική, επιστήμαι, τέχναι
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Νέα Πολιτική : πολιτική, επιστήμαι, τέχναι
Δημοσίευση:Αθήναι : Ι.Τουρνάκης, [1923-1924 , 1937-1940]
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 24 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Περίοδος Α΄ Έτος Α΄ τχ.1 (Ιαν.1923)- τχ.19(Ιουλ.1924).
Περίοδος Β΄τ.1.τχ.1 (Ιαν.1937)- τχ.10-12(Δεκ.1940)
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
1937
τόμος 0
1940 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1939
τεύχος 9-10
1939
τεύχος 9-10
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1938 1938 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1937 1940 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1937
τόμος 1
1940
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας
1976 1982 Ελλιπής