Το Επιχείρημα : Μηνιαίο όργανο του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητος των Ελλήνων (Σ.Ε.Ε.Ε.)
 
Τίτλος:Το Επιχείρημα : Μηνιαίο όργανο του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητος των Ελλήνων (Σ.Ε.Ε.Ε.)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το Επιχείρημα : Μηνιαίο όργανο του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητος των Ελλήνων (Σ.Ε.Ε.Ε.)
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας των Ελλήνων
Δημοσίευση:Αθήνα : Νικηφόρος Δημ.Δημητρίου, 1977-1982
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Παραλλαγή υποτίτλου: Μηνιαίο όργανο για τις απόψεις του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας των Ελλήνων (Σ.Ε.Ε.Ε.)
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1978 1982 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας
1978 1982 Ελλιπής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1979
τεύχος 15
1981
τεύχος 34
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου