Δελτίο Ελεγκτικού Συνεδρίου
 
Τίτλος:Δελτίο Ελεγκτικού Συνεδρίου
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Ελεγκτ. Συνεδρ.
ISSN:1105-5863
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίο Ελεγκτικού Συνεδρίου
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Ελεγκτ. Συνεδρ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελεγκτικό Συνέδριο
ISSN:1105-5863
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
DDC Ταξινόμηση:340
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών
1980 1983 Ελλιπής