Ενημερωτικό Δελτίο - Σωματείον Εργοδηγών Σχεδιαστών
 
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο - Σωματείον Εργοδηγών Σχεδιαστών
Συντομευμένος Τίτλος:Ενημ. Δελτ. - Σωματ. Εργοδ. Σχεδ.
ISSN:1106-7683
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο - Σωματείον Εργοδηγών Σχεδιαστών
Τίτλος Κλειδί:Ενημερωτικό Δελτίο - Σωματείον Εργοδηγών Σχεδιαστών
Συντομευμένος Τίτλος:Ενημ. Δελτ. - Σωματ. Εργοδ. Σχεδ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σωματείον Εργοδηγών Σχεδιαστών
Δημοσίευση:Αθήνα : Σωματείον Εργοδηγών Σχεδιαστών, 1985-
ISSN:1106-7683
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:620
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1986
τόμος 7
1992
τόμος 25
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου