Γεωενημέρωση
 
Τίτλος:Γεωενημέρωση
Συντομευμένος Τίτλος:Γεωενημ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Γεωενημέρωση
Τίτλος Κλειδί:Γεωενημέρωση (Αθήνα)
Συντομευμένος Τίτλος:Γεωενημ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Γεωλογική Εταιρία
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τεύχ. 1 (Μάϊος 1988)-
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, 1988-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ακανόνιστη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1988 2003 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1988 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

1992
τεύχος 17
1995
τεύχος 26
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
1988
τόμος Β΄
τεύχος 1
2001
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1992 2002
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου