Γεωενημέρωση
 
Τίτλος:Γεωενημέρωση
Συντομευμένος Τίτλος:Γεωενημ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Γεωενημέρωση
Τίτλος Κλειδί:Γεωενημέρωση (Αθήνα)
Συντομευμένος Τίτλος:Γεωενημ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Γεωλογική Εταιρία
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τεύχ. 1 (Μάϊος 1988)-
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, 1988-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ακανόνιστη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1988 2003 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1988 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

1992
τεύχος 17
1995
τεύχος 26
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
1988 2001 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1992 2002
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου