Γεωργικά θέματα στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
 
Τίτλος:Γεωργικά θέματα στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Γεωργικά θέματα στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείο Γεωργίας
Δημοσίευση:Αθήνα : Υπουργείο Γεωργίας, 1990-1992
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.