ΕΡΕΥΝΑ
 
Τίτλος:ΕΡΕΥΝΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΡΕΥΝΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1992 1992 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 18/08/2017
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
2003 2004 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1927 1995 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη

1904 1912 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

2000
τεύχος 1
2003
τεύχος 41
Ελλιπής
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Σπουδαστήριο Ψυχολογίας
1927
τόμος 1
1936
τόμος 10
Ελλιπής