ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
 
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ "ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ"
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1977 1986 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1977
τόμος 1
1986
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1977 1977 Πλήρης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1977
τόμος 2
1986 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1986 1986 Ελλιπής