Ιατρικαί Αθήναι : Μηνιαία επιθεώρησις της βιολογίας και της ιατρικής
 
Τίτλος:Ιατρικαί Αθήναι : Μηνιαία επιθεώρησις της βιολογίας και της ιατρικής
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ιατρικαί Αθήναι : Μηνιαία επιθεώρησις της βιολογίας και της ιατρικής
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Ιατρικαί Αθήναι : Εβδομαδιαία επιθεώρησις της Ιατρικής επιστημονική και επαγγελματική
Δημοσίευση:Αθήνα : Δρανδάκης, Ελευθέριος Χ., [1934-1954]
Φυσική Περιγραφή:τ. : εικ. ; 26 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εβδομαδιαίο [1952-1954]
Μηνιαίο [1949-1951]
DDC Ταξινόμηση:610
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Παπανικολάου"
1950 1954 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1933 1955 Ελλιπής