Δελτίο νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων κλπ. : διοικήσεως εμπορικού ναυτικού
 
Τίτλος:Δελτίο νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων κλπ. : διοικήσεως εμπορικού ναυτικού
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίο νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων κλπ. : διοικήσεως εμπορικού ναυτικού
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:[1914] - [1968]
Δημοσίευση:Αθήνα : Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, [1914 - 1968]
Φυσική Περιγραφή:τ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Θέματα:Εμπορικό δίκαιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1941 1968 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
1934
τόμος 0
1970 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου