Μελέτη. ΕΜΥ. Διεύθυνση Μελετών-Ερευνών
 
Τίτλος:Μελέτη. ΕΜΥ. Διεύθυνση Μελετών-Ερευνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μελέτη. ΕΜΥ. Διεύθυνση Μελετών-Ερευνών
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Διεύθυνση Μελετών - Ερευνών
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, [197?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Άγνωστη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
1976
τόμος 4
1981
τόμος 13
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου