Δελτίο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
 
Τίτλος:Δελτίο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
ISSN:1107-1729
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
Προηγούμενος Τίτλος:Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης. 1938-1955
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 1956-1982
ISSN:1107-1729
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Το Δελτίο ΙΕΘ συνέχισε την ως τότε έκδοση των επιστημοινικων συνεδριων «Πρακτικά ΙΕΘ» για τα ετη 1956 ως και 1982 οπότε υπηρξε αναστολή της έκδοσης. Αργότερα το 1987 το κενό αναπληρώθηκε με την έκδοση των "Βορειοελλαδικών Ιατρικών Συνεδρίων
Συνεχίζει το: Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης 1938-1955
Συνεχίζεται απο: Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Πρακτικά 1987-
Ετήσιο
Συνεχίζει:Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
Συνεχίζεται από:Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Πρακτικά
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1964
τεύχος Β
1964 Ελλιπής