Σπίθα : μηνιαία πολιτική και φιλολογική έκδοση Τεύκρου Ανθία
 
Τίτλος:Σπίθα : μηνιαία πολιτική και φιλολογική έκδοση Τεύκρου Ανθία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σπίθα : μηνιαία πολιτική και φιλολογική έκδοση Τεύκρου Ανθία
Δημοσίευση:Λευκωσία : [χ.ό.], [χ.χ.]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1944
τεύχος 11
1945
τεύχος 15
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου