Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Γ'
 
Τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Γ'
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Γ'
Ομοιόμορφος τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Γ'
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελλάδα
Βασίλειον της Ελλάδος
Ελλάδα. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:[1885]-
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1885-
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 32 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Βασίλειον της Ελλάδος: [1885]- ; Ελληνική Δημοκρατία [1973]-
Από τo 1887- το Βασιλικόν Τυπογραφείον μετονομάστηκε σε: Εθνικόν Τυπογραφείον
Αρχικά το τεύχος Γ' ονομάστηκε μέρος Γ' και μέρος τρίτο
Άτακτη
Χωρίσθηκε από:Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Θέματα:Law--Greece
Legislation--Greece
Gazettes--Greece
Greece--Official and employees--Periodicals
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
ΔΕΗ Διεύθυνση Εκπαιδεύσης/ΤAME
1926 1969 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1967 1984 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1901 2001 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1916 2002 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου