Ενημερωτικό Δελτίο : Σύλλογος Ελληνίδας Νοικοκυράς
 
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο : Σύλλογος Ελληνίδας Νοικοκυράς
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο : Σύλλογος Ελληνίδας Νοικοκυράς
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σύλλογος Ελληνίδας Νοικοκυράς
Δημοσίευση:Αθήνα : Σύλλογος Ελληνίδας Νοικοκυράς, 1976-2002
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εκδίδεται απο επιτροπή τύπου με την έγκριση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ν.
Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενική Γραμματεία Ισότητας
1983 Ελλιπής