Μουσιδώρα : περιοδικό για την γυναίκα και τον κινηματογράφο
 
Τίτλος: Μουσιδώρα : περιοδικό για την γυναίκα και τον κινηματογράφο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος: Μουσιδώρα : περιοδικό για την γυναίκα και τον κινηματογράφο
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τευχ. 1 (καλοκαίρι 1983), (χειμώνας 1984-85)
Δημοσίευση:Αθήνα : Προοδευτικός Κινηματογράφος, 1983-1985
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Θέματα:Φεμινιστικά περιοδικά
Κινηματογράφος και γυναίκες
Η γυναίκα στις κινηματογραφικές ταινίες
Feminist journals
Cinema and women
Women in films
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενική Γραμματεία Ισότητας
1983 1985 Ελλιπής