Ισότητα και Φύλο
 
Τίτλος:Ισότητα και Φύλο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ισότητα και Φύλο
Πνευματική Υπευθυνότητα:Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΓΓΙΦ, 1985-1989
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ανήκει στο αρχείο εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Συμβουλίου Ισότητας των δύο Φύλων
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενική Γραμματεία Ισότητας
1985 1989 Πλήρης
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1985 1989 Ελλιπής