Ισότητα και Φύλο
 
Τίτλος:Ισότητα και Φύλο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ισότητα και Φύλο
Πνευματική Υπευθυνότητα:Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΓΓΙΦ, 1985-1989
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ανήκει στο αρχείο εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Συμβουλίου Ισότητας των δύο Φύλων
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενική Γραμματεία Ισότητας
1985 1989 Πλήρης