Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες
 
Τίτλος:Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες
Πνευματική Υπευθυνότητα:Διεθνής Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος
Δημοσίευση:Αθήνα : Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος, [1986]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενική Γραμματεία Ισότητας
1985 Ελλιπής