Ιατρική επιστήμη, πράξις
 
Τίτλος:Ιατρική επιστήμη, πράξις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ιατρική επιστήμη, πράξις
Δημοσίευση:[Αθήναι] : [χ.ό.], 1947-[19--?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
1947 1950 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1947 1949 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1947 1949 Ελλιπής