Σχολιαστής
 
Τίτλος:Σχολιαστής
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σχολιαστής
Δημοσίευση:Αθήνα : Γ. Πιτουρόπουλος, 1983-1990
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Θέματα:Παγκόσμια πολιτική
Πολιτισμός
Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση
DDC Ταξινόμηση:327.105
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1983
τεύχος 1
1990
τεύχος 86
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1983
τεύχος 1
1990
τεύχος 86
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
1983
τεύχος 1
1989
τεύχος 78
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1983 1990 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1983 1989 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας
1984 1990 Ελλιπής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1983
τεύχος 5
1986
τεύχος 43
Ελλιπής