Επετηρίς : Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών
 
Τίτλος:Επετηρίς : Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών
Συντομευμένος Τίτλος:Επετ. - Βασιλ. Ιδρ. Ερευν.
ISSN:1107-8138
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επετηρίς : Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών
Παράλληλος κύριος τίτλος:Yearbook Royal Hellenic Research Foundation
Συντομευμένος Τίτλος:Επετ. - Βασιλ. Ιδρ. Ερευν.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών
Δημοσίευση:Αθήνα : Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών, 1959-1967
ISSN:1107-8138
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
DDC Ταξινόμηση:060
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1964
τόμος 6
1965
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1959
τόμος 1
1968
τόμος 10
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1959
τόμος 1
1968
τόμος 10
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1959
τόμος 1
2015 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου