Επετηρίς του εν Κωνσταντινουπόλει Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου
 
Τίτλος:Επετηρίς του εν Κωνσταντινουπόλει Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Τίτλος:Επετηρίς του εν Κωνσταντινουπόλει Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ηπειρωτικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Έτος Α΄ 1872-1873 - Έτος Β΄ 1873-1874
Δημοσίευση:Εν Κωνσταντινουπόλει : Τύποις Βουτυρά και Σ/ας : Εκ του τυπογραφείου Α. Κορομηλά, 1873-1875
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1872
τόμος 1
1873
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου