Μηνιαίος Νέος Κόσμος = φιλολογικόν παράρτημα
 
Τίτλος:Μηνιαίος Νέος Κόσμος = φιλολογικόν παράρτημα
Τίτλος:Μηνιαίος Νέος Κόσμος = φιλολογικόν παράρτημα
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Μηνιαίος "Νέος Κόσμος"
Νέος Κόσμος : φιλολογικόν παράρτημα
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τευχ. 1 (Απρ. 1934)-
Δημοσίευση:Αθήναι : Αντώνιος Ι. Νικολόπουλος, 1934-
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:"Διευθυντής, Ιδιοκτήτης Αντώνιος Ι. Νικολόπουλος"
Μηνιαίο.
Θέματα:Λογοτεχνία
Νεοελληνική λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
1934
τεύχος 5
1934
τεύχος 8
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1934
τεύχος 1
1934
τεύχος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1934
τεύχος 2
1934
τεύχος 8
Πλήρης
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1934 1934 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου