Λωτός : δίμηνο περιοδικό λογοτεχνίας και προβληματισμού
 
Τίτλος:Λωτός : δίμηνο περιοδικό λογοτεχνίας και προβληματισμού
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Λωτός : δίμηνο περιοδικό λογοτεχνίας και προβληματισμού
Τίτλος Κλειδί:Λωτός
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τράμπας, Σέργιος
Δημοσίευση:Αθήναι : Σέργιος Τράμπας, [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης
1971
τεύχος 1
1971
τεύχος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 25/08/2017
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1969 1971 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1971
τόμος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1971 1971 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1968
τεύχος 1
1971
τεύχος 3
Ελλιπής