Κήρυξ : σύγγραμμα περιοδικόν κατά μήνα εκδιδόμενον τη συνεργασία πολλών λογίων
 
Τίτλος:Κήρυξ : σύγγραμμα περιοδικόν κατά μήνα εκδιδόμενον τη συνεργασία πολλών λογίων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Τίτλος:Κήρυξ : σύγγραμμα περιοδικόν κατά μήνα εκδιδόμενον τη συνεργασία πολλών λογίων
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Έτος Α΄, τεύχ. Α' (1885)-
Δημοσίευση:Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Τυπογραφείου Α. Κορομηλά και Υιού, 1885-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Σημειώσεις:Της εκδόσεως του περιοδικού επιστατεί επιτροπή, συγκειμένη εκ των κ.κ. Σ. Π. Πρίντζη, Α. Παλαιολόγου, Α. Χ. Στεφοπούλου, Ηλ. Βαλσαμάκη και Ι. Ροΐζου.
DDC Ταξινόμηση:059.89 (23)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1885
τόμος 1
1885
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1903
τεύχος 92
1917
τεύχος 240
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου