Κήρυξ : Σύγγραμμα περιοδικόν κατά μήνα εκδιδόμενον τη συνεργασία πολλών λογίων
 
Τίτλος:Κήρυξ : Σύγγραμμα περιοδικόν κατά μήνα εκδιδόμενον τη συνεργασία πολλών λογίων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Τίτλος:Κήρυξ : Σύγγραμμα περιοδικόν κατά μήνα εκδιδόμενον τη συνεργασία πολλών λογίων
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Έτος Α΄. Τεύχος Γ΄. Μάρτιος 1885
Δημοσίευση:Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Τυπογραφείου Α. Κορομηλά και Υιού, 1885-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Σημειώσεις:Της εκδόσεως του περιοδικού επιστατεί επιτροπή, συγκειμένη εκ των κ.κ. Σ. Π. Πρίντζη, Α. Παλαιολόγου, Α. Χ. Στεφοπούλου, Ηλ. Βαλσαμάκη και Ι. Ροΐζου.
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1885
τόμος 1
1885
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1903
τεύχος 92
1917
τεύχος 240
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου