Ιδέα
 
Τίτλος:Ιδέα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ιδέα
Τίτλος Κλειδί:Ιδέα
Δημοσίευση:Αθήναι : Μιχαήλ Ι. Σαλίβερος, 1933-[19--?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:300
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Ρίο
1933
τεύχος (Αρ. 1)
1934
τεύχος (Αρ. 15)
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1933
τόμος 1
1934
τόμος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

1933
τόμος 1
τεύχος 1
1933
τόμος 2
τεύχος 12
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1933
τόμος 1
τεύχος 1
1933
τόμος 2
τεύχος 12
Πλήρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1907 1934 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1993
τόμος 1
τεύχος 1
1993
τεύχος 8
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1933
τόμος 1
1934
τόμος 3
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1933 1934 Ελλιπής