Επίσημος Στρατιωτική Εφημερίς.
 
Τίτλος:Επίσημος Στρατιωτική Εφημερίς.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επίσημος Στρατιωτική Εφημερίς.
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Υπουργείον Στρατιωτικών, 1861-1871
Φυσική Περιγραφή:τ : πιν. ; 19 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Δεκαπενθήμερο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1861
τόμος 1
1862
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου