Φιλολογικός Νέος Κόσμος = μηνιαίον περιοδικόν
 
Τίτλος:Φιλολογικός Νέος Κόσμος = μηνιαίον περιοδικόν
Γλώσσα:Ελληνική
Τίτλος:Φιλολογικός Νέος Κόσμος = μηνιαίον περιοδικόν
Τίτλος Κλειδί:Φιλολογικός Νέος Κόσμος : (μηνιαίον περιοδικόν.)
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τ.1, τχ.1 (Ιανουάριος 1935)-
Δημοσίευση:Αθήναι : Έκδοσις εφημερίδος "Νέος Κόσμος", 1935-
Γλώσσα:Ελληνική
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:Διευθυντής-ιδιοκτήτης: Αντ. Ι. Νικολόπουλος. Διευθυντής της συντάξεως: Άριστος Καμπάνης.
Μηνιαίο
Θέματα:Literature
Greek literature, Modern
Greek language, Modern
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
1935
τεύχος 1
1935
τεύχος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1935
τεύχος 1
1935
τεύχος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1935
τεύχος 1
1935
τεύχος 6
Πλήρης
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1935
τόμος 2
1935
τόμος 6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1935
τόμος 1
1935
τόμος 4
Ελλιπής