Σωκράτης
 
Τίτλος:Σωκράτης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σωκράτης
Τίτλος Κλειδί:Σωκράτης
Δημοσίευση:Αθήναι : Σύλλογος "Σωκράτης", 1874-[1879]
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 22 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1874
τόμος 1
1875
τόμος 2
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1874
τόμος 1
1875
τόμος 2
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1874 1879 Ελλιπής