Ρωμανός ο Μελωδός : Θρησκευτικόν περιοδικόν σύγγραμμα
 
Τίτλος:Ρωμανός ο Μελωδός : Θρησκευτικόν περιοδικόν σύγγραμμα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Γαλλία
Τίτλος:Ρωμανός ο Μελωδός : Θρησκευτικόν περιοδικόν σύγγραμμα
Δημοσίευση:Εν Παρισίοις : Αγών, 1932-1933
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 24 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Γαλλία
Σημειώσεις:’’Εκδιδόμενον προνοία του αρχιμανδρίτου Αθηνόδωρου Παραδείση εφημέριου του εν Παρισίοις ελληνικού ναού’’
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1932
τόμος 1
1933
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου