Παιδεία : μηνιαίο περιοδικό μελέτης, έρευνας, διαφωτισμού
 
Τίτλος:Παιδεία : μηνιαίο περιοδικό μελέτης, έρευνας, διαφωτισμού
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Παιδεία : μηνιαίο περιοδικό μελέτης, έρευνας, διαφωτισμού
Δημοσίευση:Αθήναι : Ευάγγελος Παπανούτσος, 1946-1951
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Παιδεία και Ζωή : περιοδικό μελέτης, έρευνας, διαφωτισμού, 1952-1961
Χωρίς σταθερή συχνότητα
Συνεχίζεται από:Παιδεία και Ζωή : περιοδικό μελέτης, έρευνας, διαφωτισμού
Θέματα:Εκπαίδευση--Ελλάδα
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1946
τόμος 1
1951
τόμος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1946
τεύχος 1
1951
τεύχος 63
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1936 1951 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1951 1951 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1946 1951 Ελλιπής