Ροδοδάκτυλος Ηώς
 
Τίτλος:Ροδοδάκτυλος Ηώς
Συντομευμένος Τίτλος:Ροδοδάκτ. Ηώς
ISSN:1107-6526
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ροδοδάκτυλος Ηώς
Τίτλος Κλειδί:Ροδοδάκτυλος Ηώς
Συντομευμένος Τίτλος:Ροδοδάκτ. Ηώς
Δημοσίευση:Αθήναι : Νικολ. Κοντόπουλος, 1880-[18--?]
ISSN:1107-6526
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
DDC Ταξινόμηση:050
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1880
τόμος 1
1880
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου