Φιλολογικός Συνέκδημος
 
Τίτλος:Φιλολογικός Συνέκδημος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Φιλολογικός Συνέκδημος
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Νικόλαος Αργυριάδης, 1848-1849
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Δεκαπενθήμερο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1848 1849 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1848
τόμος 1
1849
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου