Ηπειρωτικά γράμματα
 
Τίτλος:Ηπειρωτικά γράμματα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ηπειρωτικά γράμματα
Δημοσίευση:Ιωάννινα : Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, 2002-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Περίοδος Α΄: 1944 - [19--?]
Περίοδος Β' : 2002-
Εξαμηνιαίο 2002-
Θέματα:Ήπειρος (Ελλάδα)--Ιστορία
Ήπειρος (Ελλάδα)--Πνευματική ζωή
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1944
τόμος 1
1944
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πατρών Παράρτημα Αγρινίου
2007
τεύχος 11
2007
τεύχος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

2005
τεύχος 7
2007
τεύχος 12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
2004
τόμος 3
2009
τεύχος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου