Ηπειρωτικά γράμματα
 
Τίτλος:Ηπειρωτικά γράμματα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ηπειρωτικά γράμματα
Δημοσίευση:Ιωάννινα : Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, 2002-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Περίοδος Α΄: 1944 - [19--?]
Περίοδος Β' : 2002-
Εξαμηνιαίο 2002-
Θέματα:Ήπειρος (Ελλάδα)--Ιστορία
Ήπειρος (Ελλάδα)--Πνευματική ζωή
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1944
τόμος 1
1944
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Αγρίνιο
2007
τεύχος 11
2007
τεύχος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1944 2009 Ελλιπής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

2005
τεύχος 7
2007
τεύχος 12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
2004
τόμος 3
2009
τεύχος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου