Η Δρήρος : μηνιαίο λαογραφικό - ιστορικό - λογοτεχνικό περιοδικό
 
Τίτλος:Η Δρήρος : μηνιαίο λαογραφικό - ιστορικό - λογοτεχνικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η Δρήρος : μηνιαίο λαογραφικό - ιστορικό - λογοτεχνικό περιοδικό
Τίτλος Κλειδί:Η Δρήρος
Δημοσίευση:Νεάπολη, Κρήτη : [χ.ο.], [1937]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1937 1938 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1937 1940 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου