Η Δρήρος : μηνιαίο λαογραφικό - ιστορικό - λογοτεχνικό περιοδικό
 
Τίτλος:Η Δρήρος : μηνιαίο λαογραφικό - ιστορικό - λογοτεχνικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η Δρήρος : μηνιαίο λαογραφικό - ιστορικό - λογοτεχνικό περιοδικό
Τίτλος Κλειδί:Η Δρήρος
Δημοσίευση:Νεάπολη, Κρήτη : [χ.ο.], [1937]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1937 1938 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1937 1940 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 24/08/2018