Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου
 
Τίτλος:Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου
Τίτλος:Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εκπαιδευτικός Ομιλος (Αθήνα, Ελλάδα)
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τ. 1, αρ. Α' (Ιαν. 1911) - τ. 11, αρ. 1-4 (1923-1924)
Δημοσίευση:Αθήνα : Τυπογραφείο "Εστία" Κ. Μάισνερ και Ν. Καρδαγούρη, 1911-1924
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:Ετήσιο.
Τριμηνιαίο,
Εξαμηνιαίο,
Θέματα:Βιβλιογραφία, Εθνική--Ελλάδα
LCC Ταξινόμηση:Z2285.D4
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Ρίο
1911
τόμος 1
1923-1924
τόμος 11
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1911
τόμος 1
1924
τόμος 11
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1911 1984 Πλήρης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1911
τόμος 1
1924 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1911
τόμος 1
1921
τόμος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1915 1921 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου