Εταιρία των Μεσαιωνικών Ερευνών : Δελτίον
 
Τίτλος:Εταιρία των Μεσαιωνικών Ερευνών : Δελτίον
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εταιρία των Μεσαιωνικών Ερευνών : Δελτίον
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εταιρία των Μεσαιωνικών Ερευνών
Δημοσίευση:Εν Κωνσταντινουπόλει : Τύποις Ανατολ. Αστέρος, [1880- ?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:H Εταιρία Μεσαιωνικών Ερευνών ιδρύθηκε στις 19 Αυγούστου 1873
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1880
τόμος 1
1880
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου