Αθήναιον : σύγγραμμα περιοδικόν κατά διμηνίαν εκδιδόμενον συμπράξει πολλών λογίων
 
Τίτλος:Αθήναιον : σύγγραμμα περιοδικόν κατά διμηνίαν εκδιδόμενον συμπράξει πολλών λογίων
ISSN:1105-1078
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αθήναιον : σύγγραμμα περιοδικόν κατά διμηνίαν εκδιδόμενον συμπράξει πολλών λογίων
Τίτλος Κλειδί:Αθήναιον
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τόμ. 1 (1872) - τομ. 10 (1881)
Δημοσίευση:Αθήνησιν : Εκ του τυπογραφείου Ερμού, 1872-1881
ISSN:1105-1078
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο.
LCC Ταξινόμηση:AP85.A74
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1872
τόμος 1
1881 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1873
τόμος 1
1882
τόμος 10
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Βιβλιοθήκη των Βορείων Χωρών
1872
τόμος 1
1881
τόμος 10
Πλήρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Κλασσικών Σπουδών
1872
τόμος 1
1882
τόμος 10
Πλήρης
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Blegen
1873
τόμος 1
1882
τόμος 10
Πλήρης
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1872 1881 Ελλιπής
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη

1873 1881 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου