Ξενοφάνης = σύγγραμα περιοδικόν του Συλλόγου των Μικρασιατών "Ανατολής"
 
Τίτλος:Ξενοφάνης = σύγγραμα περιοδικόν του Συλλόγου των Μικρασιατών "Ανατολής"
Τίτλος:Ξενοφάνης = σύγγραμα περιοδικόν του Συλλόγου των Μικρασιατών "Ανατολής"
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σύλλογος των Μικρασιατών "Ανατολής"
Δημοσίευση:Αθήναι : Τυπογραφείον Αθανασίου Γ. Δεληγιάννη, 1896-1910
Textual materials, Monographic: 1
Θέματα:Μικρά Ασία
LCC Ταξινόμηση:DS155.A1
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1896
τόμος 1
1910
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1896
τόμος 1
1910
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1910 1910 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1896
τόμος 1
1910
τόμος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1935
τόμος 1
1944
τόμος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου