Βιοτεχνική
 
Τίτλος:Βιοτεχνική
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Βιοτεχνική
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)
Δημοσίευση:Αθήνα : Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., [198?-]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.