Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
 
Τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
Ομοιόμορφος τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΝΠΔΔ
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Ν.Π.Δ.Δ.
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελλάδα
Ελλάδα. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:1950
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1950-2006
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 32 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Κυκλοφόρησε από το 1950 έως το 2006 εκτός τα έτη 1959, 1959 και 1972. Από το 2000 έως το 2006 κυκλοφόρησε σε ηλεκτρονική μορφή.
Συνεχίζει το: Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Πράξεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λ.π.
Άτακτη
Θέματα:Law--Greece
Gazettes--Greece
Greece--Official and employees
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1956 2002 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1970 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1975 2001 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου