Το συνεργείο [εφημερίδα] : του αυτοκινήτου
 
Τίτλος:Το συνεργείο [εφημερίδα] : του αυτοκινήτου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το συνεργείο [εφημερίδα] : του αυτοκινήτου
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Το συνεργείο του αυτοκινήτου
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου (ΙΔΕΕΑ ΕΠΕ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΙΔΕΕΑ ΕΠΕ, 1966-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Έγχρωμη μηνιαία ειδική εφημερίδα για το αυτοκίνητο. Είναι η παλαιότερη εφημερίδα στον κλάδο του αυτοκινήτου.
Μηνιαία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
1996
τεύχος 668
Πλήρης
Μέλος Δικτύου