Φαρμακευτικά Χρονικά
 
Τίτλος:Φαρμακευτικά Χρονικά
Συντομευμένος Τίτλος:Φαρμ. Χρον.
ISSN:1105-3097
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Φαρμακευτικά Χρονικά
Τίτλος Κλειδί:Φαρμακευτικά Χρονικά
Συντομευμένος Τίτλος:Φαρμ. Χρον.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών
ISSN:1105-3097
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:615
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1987 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου