Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
 
Τίτλος:Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήνα : Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, 1923-1971
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών "Αρεταίειο Νοσοκομείο"
1930 1943 Πλήρης
Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
1923 1971 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
1945 1952 Ελλιπής