Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
 
Τίτλος:Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήνα : Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, 1923-1971
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών "Αρεταίειο Νοσοκομείο"
1930 1943 Πλήρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1923 1982 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
1923 1971 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
1945 1952 Ελλιπής