Κώδιξ Θέμιδος : Ήτοι συλλογή νόμων και νομοτελεστικών διαταγμάτων
 
Τίτλος:Κώδιξ Θέμιδος : Ήτοι συλλογή νόμων και νομοτελεστικών διαταγμάτων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Κώδιξ Θέμιδος : Ήτοι συλλογή νόμων και νομοτελεστικών διαταγμάτων
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:1821-
Δημοσίευση:Αθήνα, 1821-1957
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 22-26 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εβδομαδιαία
Θέματα:Δίκαιο
Νομική
DDC Ταξινόμηση:340 (22)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1821 1955 Πλήρης
Μέλος Δικτύου