Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
 
Τίτλος:Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:1972-
Δημοσίευση:Αθήναι : [χ.ό.], 1972-1977
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 22 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ανάτυπο από: Περιοδικό "Θεολογία"
'Αγνωστη
Θέματα:Θεολογία
DDC Ταξινόμηση:230 (22)
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.