Χωρίς σύνορα
 
Τίτλος:Χωρίς σύνορα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Χωρίς σύνορα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Δημοσίευση:Αθήνα : Παπαμίχος Θανάσης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1998
τεύχος 30
2002
τεύχος 46
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου