Τα Χρώματα της πρόληψης
 
Τίτλος:Τα Χρώματα της πρόληψης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τα Χρώματα της πρόληψης
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Ναρκωτικών
Δημοσίευση:Αθήνα : Παπαντωνίου Γεώργιος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2002
τεύχος 23
2002
τεύχος 23
Πλήρης
Μέλος Δικτύου